Barcelona Cultura

Pla de carreteres de Catalunya / Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Secretaria General. Direcció General de carreteres. Direcció General de Política Territorial - Barcelona : La Generalitat, 1987 - 2 v. ((164 p., [28] f. de plàn. ; 53 p. [6] f. de plàn.)); 32 cm

8439307497 (o.c.)


Carreteres--Planificació--Catalunya

625.7/.8

Powered by Koha